วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โครงการเคาะประตูบ้านเยี่ยมเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก

                           วันที่ 9 ต.ค. 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้  นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และนายหริพันธุ์ มณีจันสุข พนักงานจ้างเหมาฯเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่บ้านโป่งชัย หมู่ที่13 และบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 15  ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย เกษตรกร รวม 5  ราย จำนวนไก่รวม 143 ตัว ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น