วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

                   วันที่ 6 ต.ค. 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่บ้านโป่งชัย หมู่ที่13 ต.ทุ่งก่อ  อ.เวียงเชียงรุ้รุ้งจ.เชียงราย เกษตรกร รวม 3 ราย จำนวนไก่รวม 140 ตัว ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ

ตอนนี้มีไก่ประดู่ของเราออกมาหลายรุ่น..ท่านใดสนใจทักแชทได้นะคะ..สนจัยรุ่นไหนสอบถามราคาได้คะ..0931830842

โครงการเคาะประตูบ้านเยี่ยมเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก

                           วันที่ 9 ต.ค. 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้  นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และนายหริพันธุ์ มณีจันสุข พนักงานจ้างเหมาฯเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่บ้านโป่งชัย หมู่ที่13 และบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 15  ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย เกษตรกร รวม 5  ราย จำนวนไก่รวม 143 ตัว ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประวัติส่วนตัว

                         
 ชื่อ ยุพา คำสมุด 

                            ชื่อเล่น อ๋อ 

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่          บ้านห้วยหมากเอียก  หมู่ 8  ตำบลป่าซาง  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันทำงานที่            ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ตำแหน่งงาน                  ผู้ช่วยสัตวแพทย์
สถานที่ทำงาน              บ้านโป่งพัฒนา หมู่15 ตำบล ทุ่งก่อ

หัวหน้างาน                   นาย สุพล ปานพาน
ตำแหน่งงาน                ปศุสัตว์อำเภอ

ชื่อผู้ปกครอง               นาย ศรีทัย  บุญสวน 
บ้านเลขที่ 18 หมู่1 ตำบล วังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

การศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2

วิธีการติดตั้ง google chrome


                                                      วิธีการติดตั้ง google chrome

วิธีการติดตั้ง blogger


                                                                    วิธีการติดตั้ง blogger