วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประวัติส่วนตัว

                         
 ชื่อ ยุพา คำสมุด 

                            ชื่อเล่น อ๋อ 

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่          บ้านห้วยหมากเอียก  หมู่ 8  ตำบลป่าซาง  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันทำงานที่            ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ตำแหน่งงาน                  ผู้ช่วยสัตวแพทย์
สถานที่ทำงาน              บ้านโป่งพัฒนา หมู่15 ตำบล ทุ่งก่อ

หัวหน้างาน                   นาย สุพล ปานพาน
ตำแหน่งงาน                ปศุสัตว์อำเภอ

ชื่อผู้ปกครอง               นาย ศรีทัย  บุญสวน 
บ้านเลขที่ 18 หมู่1 ตำบล วังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

การศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2

วิธีการติดตั้ง google chrome


                                                      วิธีการติดตั้ง google chrome

วิธีการติดตั้ง blogger


                                                                    วิธีการติดตั้ง blogger