วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

                   วันที่ 6 ต.ค. 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่บ้านโป่งชัย หมู่ที่13 ต.ทุ่งก่อ  อ.เวียงเชียงรุ้รุ้งจ.เชียงราย เกษตรกร รวม 3 ราย จำนวนไก่รวม 140 ตัว ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ

ตอนนี้มีไก่ประดู่ของเราออกมาหลายรุ่น..ท่านใดสนใจทักแชทได้นะคะ..สนจัยรุ่นไหนสอบถามราคาได้คะ..0931830842

โครงการเคาะประตูบ้านเยี่ยมเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก

                           วันที่ 9 ต.ค. 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้  นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และนายหริพันธุ์ มณีจันสุข พนักงานจ้างเหมาฯเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่บ้านโป่งชัย หมู่ที่13 และบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 15  ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย เกษตรกร รวม 5  ราย จำนวนไก่รวม 143 ตัว ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ